Cihaz Sözleşmesi

TÜRKTAKİP.NET SÖZLEŞME

Sözleşmeyi indirmek için Tıklayınız.

 

 1. TARAFLAR

Taraf:     MÜŞTERİ Açık Adı ve Unvan .…………..…………………………………….
MÜŞTERİ Açık Adres ………………………………………………………………
……………………………………… ………………………………………………………
bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Taraf:  GALEV BİLİŞİM TELEKOM.OTOM SAN VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ
 ADRES: Kayışdağı Caddesi No:37 Kat:8 Daire:76 Metal İş Merkezi Ataşehir/İstanbul
 TEL: +90 216 457 88 99  FAX: +90 216 457 88 98
 bundan sonra TURKTAKIP olarak anılacaktır.

 • İşbu sözleşme MÜŞTERİ ile TURKTAKIP arasında imzalanmış olup iki yıl süre ile geçerlidir.
 
 1. SÖZLEŞME KAPSAMI
  • MÜŞTERİ’ye ait araçların, Madde 3’de tanımlanan, izleme ve raporlama hizmetleri sağlamak amacı ile gerekli “TURKTAKIP” hizmeti ve aboneliğinin tesisidir.
  • İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası kaşelenip, imzalanarak 1 kopya halinde TURKTAKIP’e teslim edilecektir.

3.                  INTERNET ÜZERİNDEN ARAÇ TAKİP SİSTEMİ BİLGİLERİ
3.1.             MÜŞTERİ’nin TURKTAKIP araç takip hizmetini kullanabilmesi için, Internet erişimine sahip olmalıdır.
3.2.             TURKTAKIP tarafından bu sözleşme sonrasında verilecek “kullanıcı adı” ve “şifre” ile MÜŞTERİ TURKTAKIP araç takip hizmetini kullanabilir. Verilen bu “kullanıcı adı” ve “şifre” MÜŞTERİ’ye özel ve gizlidir. MÜŞTERİ, bu bilgiyi korumak durumundadır ve üçüncü kişiler ile paylaşma sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Böyle bir durumda oluşacak zarar ve kayıptan TURKTAKIP sorumlu tutulamaz.
3.3.              MÜŞTERİ, TURKTAKIP merkezi ile araçlar arasındaki her bir sorgu, periyodik pozisyon gönderisi veya alınan cevapların GPRS üzerinden geldiğini bilir ve bu iletişimin haberleşme maliyetini GSM operatörüne ödemekle yükümlüdür.
 1. ARAÇ TAKİP ÜNİTESİ
√: Dahildir             O: Opsiyonel        - : Desteklenmez
ÜNİTE
BASIC
PLUS
PREMIUM
(1) GPS Araç Takip Ünitesi
(2) TURKTAKIP Web Yazılımı
(3) TURKTAKIP Mobil Uygulamaları
(4) Motor Blokaj Modülü_ops_
O
O
O
(5) G Sensör_ops_
O
O
O
(6) Dahili Batarya_ops_
O
O
O
(7) Sürücü Tanıma Birimi_ops_
-
O
O
(8) Sıcaklık Sensörü_ops_
-
O
O
(9) Sıcaklık ve Nem Sensörü_ops_
-
O
O
(10) Kapı Sensörü_ops_
-
O
O
(11) Alarm Butonu_ops_
-
O
O
(12) Infonav Navigasyon ve İşemri Ünitesi_ops_
-
-
O
 • ATS, standart özellikli araç takip giriş cihazıdır. Tabloda belirtilen opsiyonel ürünler cihaza eklenebilir. Opsiyonel ürünlerden alınabilecek bilgi ve raporlar hariç TURKTAKIP uygulamasına ait tüm tanımlama, uyarı, alarm ve raporlama hizmetleri alınıp kullanılabilir.
 • PLUS sektörel çözümlere uygun profesyonel araç takip cihazıdır. Tabloda belirtilen opsiyonel ürünler cihaza eklenebilir. Opsiyonel ürünler ilk montajdan sonra istenildiği takdirde cihaza eklenemez.
 • PREMIUM Infonav navigasyon ünitesi ile entegre, en üst segment araç takip cihazıdır. Opsiyonel ürünler ilk montajdan sonra istenildiği takdirde cihaza eklenemez.
 • Motor Blokaj Modülü ile uzaktan erişilerek aracın motorunun bloke edilmesi sağlanmaktadır. Blokaj, aracın kontağının kapatılması ile devreye girecek ve aracın çalışmaması sağlanacaktır.
 • Aracın bloke edilmesi ile ilgili tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Blokajdan kaynaklı yaşanacak olan sorunlarda TURKTAKIP hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca mobil iletişim ağlarından kaynaklı yaşanacak olası gecikmeler, sıkıntılar, kısa mesajın alınamaması, iletilememesi veya geç iletilmesi gibi aksaklıklardan ve bunların sonucunda yaşanacak olası her türlü sorundan da TURKTAKIP sorumlu değildir. Bu suretle yaşanacak insan yaşam ve sağlığına yönelik hiçbir sorumluluk TURKTAKIP tarafından kabul edilmez.
 • Yukarıda bahsi geçen durumlara karşı açılacak tazminat sorumluluklarında, mahkemece herhangi bir surette blokaj işlemini gerçekleştiren MÜŞTERİ’nin sorumlu olduğuna karar verilmesi halinde dahi, tazminat sorumlusu tarafından TURKTAKIP’e rücu edilemez.
 • Yukarıdaki bahsi geçen durumlarda zarar gördüğünü iddia eden üçüncü şahıs tarafından husumet TURKTAKIP'e de yönlendirilir ise, davanın sonuçlanmasını beklemeksizin TURKTAKIP, müşteriden davada talep edilen miktar ve tahmini mahkeme giderleri ve avukatlık ücreti ve iki yıllık reeskont oranında faizi toplamı kadar  nakit para veya aynı miktarda teminat mektubunu düzenleyerek kendisine vermesini müşteriden talep edebilir. Davada TURKTAKIP'in de sorumluluğuna dair karar verildiğinde TURKTAKIP bu teminattan, kararın kesinleşmesini beklemeksizin,  ödeme yapmakta serbest olacaktır. Bu yönde TURKTAKIP hiç bir miktardan ve işlemden sorumlu tutulamayacaktır.

 1. ARAÇ TAKİP YAZILIMI
  • TURKTAKIP tarafından üretilen yazılım ve sayısal haritaların TURKTAKIP merkezinde olup kullanıcıların kendilerine verilen kullanıcı ismi ve şifre ile www.TURKTAKIP.com.tr adresine bağlanıp araçlarını izlemeleri esasına dayanır.
  • TURKTAKIP araç takip yazılımı TURKTAKIP’de veya TURKTAKIP tarafından yetkilendirilen bir servis merkezinde kurulmuştur ve tüm hakları TURKTAKIP’e aittir. Aboneler, yazılıma müdahale edemez ve üzerinde hak iddia edemezler.
  • TURKTAKIP, MÜŞTERİ’nin isteği doğrultusunda izleme yazılımı üzerinde kullanıcının yetki seviyesine göre tanımlanmasını ve bu yetki seviyesine göre araç takibinin yapılmasını sağlar.
  • TURKTAKIP araç takip hizmeti, TURKTAKIP’in ürettiği sayısal haritalar üzerinden verilmektedir. 3. bir parti tarafından sağlanan sayısal haritalar ve uydu fotoğrafları, alternatif olarak kullanıcıya sunulmaktadır. 3. partiye ait harita servisinde yaşanacak olan hizmetin verilememesi, gecikmesi veya aksaması gibi olası sorunlardan TURKTAKIP sorumlu tutulamaz.
  • MÜŞTERİ’YE ait araçların ürettiği konum bilgileri, firma ismi ve plaka bilgisi bilinmeksizin bir havuzda toplanıp, TURKTAKIP tarafından üretilen trafik yoğunluk analizine veri teşkil etme amaçlı olarak kullanılabilir.
  • Araç ve TURKTAKIP merkezi arasında veri iletişimi için kullanılacak olan hatların GSM operatöründen tedariği ve yönetimi MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. TURKTAKIP tarafından önerilen GSM operatörü Türk Telekom’dur. Türk Telekom dışındaki operatörlerden temin edilen hatların aktivasyonu veya tanımlanmasında yaşanacak olası gecikmeler veya sıkıntılardan dolayı TURKTAKIP sorumlu tutulamaz.
  • GSM operatöründen kaynaklanan her türlü aksaklık, mesaj veya bilgilerin yavaş gelmesi, gecikmesi, iletilememesi veya yaşanacak olan olası mesaj kayıplarından TURKTAKIP sorumlu değildir. Ayrıca GSM operatöründen kaynaklanan aksaklıklar sebebiyle MÜŞTERİ tarafında yaşanacak olası zarar veya ziyandan TURKTAKIP sorumlu tutulamaz.
  • Araç takip sistemindeki tüm verileri kullanıcı 12 ay geriye dönük olarak sistem üzerinden erişebilir. Bu veriler en fazla son 24 ay olacak şekilde TURKTAKIP merkezinde saklanmaktadır. 12 Ay’dan sonraki konum verileri için; resmi makamlarca talep edildiğinde 1 araç için, 1 haftalık bir zaman kısıtında araç konum verileri TURKTAKIP tarafından sağlanır.
  • TURKTAKIP araç takip sistemi üzerindeki her türlü alarm, otomatik rapor, programlama tanımları MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Alarm tanımı vs. eksikliklerinden kaynaklanan nedenlerle araca veya MÜŞTERİ’ye ait herhangi bir eşya, mal veya ürüne gelebilecek zarar ve ziyanlardan TURKTAKIP sorumlu tutulamaz.

6.              TESLİMAT ve MONTAJ BİLGİLERİ
 • Sözleşme imzasının ardından donanımların MÜŞTERİ’ye teslim süresi 2 ile 6 hafta arasındadır. Bu süre, araç adedine göre değişim gösterebilir.
 • Donanımların araçlara montajının ve sisteme tanımlanmasının ardından, MÜŞTERİ’ye verilecek “kullanıcı adı” ve “şifre” ile Internet üzerinden TURKTAKIP’e erişim sağlanacaktır.
 • TURKTAKIP tarafından donanımların teslime hazır oldukları bildirildikten sonra, MÜŞTERİ ve TURKTAKIP yetkililerinin mutabık kaldığı tarihlerde araçlara montaj yapılacaktır.
 • Montaj planı için, Ek 1’de yer alan bilgilerin doldurulup TURKTAKIP yetkilisine gönderilmesi gerekmektedir.
 • İlk montajlar, araçların bulunduğu ilgili il merkezindeki TURKTAKIP yetkili servislerinde gerçekleştirilecektir. Belirlenen merkezler dışında yapılacak olası montajlar için /km yol bedeli ayrıca fatura edilecektir.
 • MÜŞTERİ montaj yapılması için araçlarını belirtilen merkezde hazır halde bulundurması zorunludur.
 • İlk montajdan sonra yapılacak olan tüm servis, bakım ve montajlar ilgili il merkezinde, TURKTAKIP yetkili servislerinde yapılacaktır. İl merkezi dışında yapılacak montajlar için yol ve konaklama ücretleri tarafınıza ayrıca faturalandırılır.

 1. SERVİS VE DESTEK
  • TURKTAKIP'den satın alınan donanım ürünleri, teslim tarihinden itibaren 2 yıl çerçevesinde garantilidir. Bu ürünlere 2 yıl boyunca servis ve destek hizmeti sağlanacaktır.
  • MÜŞTERİ arıza ve servis talebini, TURKTAKIP’e mail yoluyla yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
  • Servis, parça değişimi olmaksızın, araç takip donanımını çalışır hale getirmek amacıyla verilecek olan, gerektiğinde sim kart değişimi dahil her türlü bakım, onarım, tamir, değişim, iyileştirme ve düzeltme hizmetlerini kapsamaktadır.
  • Servis ücreti, MÜŞTERİ’nin servis talep etmesi durumunda TURKTAKIP teknik ekibinin sistemin başına gelip destek hizmeti vermesi süresince
   • Montaj ücreti: Tek seferde yapılacak montajlar için geçerli olmak üzere,
   • Demontaj ücreti: Tek seferde yapılacak demontaj için geçerli olmak üzere
   • İlk montajdan sonra, firmanın talep etmesi durumunda araç terminalinin bir araçtan sökülüp aynı anda başka bir araca monte edilmesinin bedeli terminal başına
 1. GARANTİ
  • İşbu sözleşme kapsamında TURKTAKIP, 2 yıl süresince sistemin işler durumda çalışmasını garanti eder. Arızanın garanti kapsamında bir nedenden meydana gelmesi durumunda herhangi bir ücret söz konusu edilmeyerek ücretsiz olarak giderilecektir.
 
 • 2 yıldan sonra sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından uzatılması, garantinin de uzaması anlamına gelmemektedir. İlk kurulumu müteakip donanımın iki yıllık garanti süresi henüz dolmamış ve/veya arızanın nedeni Garanti şartlarının içinde kalıyorsa; işçilik ve servis ücreti alınmayacaktır. Şayet donanım (parçanın) garanti süresi de dolmuş ve/veya arızanın nedeni garanti kapsamının dışında kalıyorsa; değişen her parça (donanım) ve verilen servis için ayrıca bedel alınacaktır.

 • Aşağıdaki haller garanti kapsamı dışındadır;
  • Aracın standarda uygun olmayan elektrik sisteminden kaynaklanan her türlü arızalar
  • TURKTAKIP yetkili servis elemanları dışında donanım, kablolama ve sisteme yapılan her türlü müdahale ile kullanıcı kaynaklı her türlü arıza
  • Darbe, yangın, ıslanma, kötü niyetli sosyal hareketler veya ferdi hareketler nedeniyle oluşan arızalar.

9.                       MALİ BİLGİLER

ÜNİTE
BİRİM FİYAT
ADET
(a.) BASIC Araç Takip Ünitesi
(b.) Donanım İlk Montajı
Dahil
(c.) TURKTAKIP Abonelik Hizmet Bedeli (24 Aylık)
Dahil

 • İşbu sözleşmede bahsi geçen tüm bedellere KDV dahil değildir.
 • (a) Araç Takip Ünitesi birim bedelline; ilk montaj ve 24 aylık abonelik bedeli dahildir.
 • Hizmetten yararlanmak için 25. aydan itibaren 1 yıllık ek abonelik sözleşmesi yapılacaktır ve hizmet alındığı süre içerisinde her sene için bu bedel geçerli olacaktır. Bunun da bedeli olacaktır.
 • TURKTAKIP abonelik bedeline GPRS iletişim bedelleri dahil değildir. Araç ve TURKTAKIP merkezi arasında data iletişimi için kullanılacak olan hatların GSM Operatöründen satın alınması, tedariği ve aylık olarak yönetimi müşterinin sorumluluğunda olup, faturalaşma ve ödeme işlermleri GSM Operatörü ve müşteri arasında yapılacaktır.
 • Montaj ve kurulum sırasında araçların teknik özelliklerinden dolayı meydana gelecek kablo, kanalet, aksesuar, spiral kablo (TIR’lar için), gerekiyorsa 24-12 V düşürücü gibi ekstra masraflar ilave faturaya yansıtılır.

 1. ÖDEME
  • Sözleşme konusu ürünler MÜŞTERİ’ye faturalı olarak teslim edilecektir.
  • Madde 9’da belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin ödemeleri, belirtilen tarih ve tutarda 7 gün içerisinde TURKTAKIP’in belirteceği banka hesap numarasına yapılacaktır.
  • Madde 7 ve alt maddelerinde belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin ödemeleri, 7 gün içersinde TURKTAKIP’in belirteceği banka hesap numarasına yapılacaktır.
  • Ürün ve hizmetlerin döviz olarak belirtilmiş satış bedelleri ile ilgili her türlü avans ve bakiye tahsilatların Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında Merkez Bankası Döviz Satış Kuru baz alınacaktır.
  • Ödeme ile ilgili bankacılık işlemlerinde transfer işlemleri dahil doğabilecek masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
  • Taksitli yapılan satışlar için geçerli olmak üzere, MÜŞTERİ taksitlerden herhangi birini gününde ödemediği takdirde, ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın geriye kalan aylara ait taksitler de muaccel hale gelir.
  • MÜŞTERİ ayıp, cayma, sözleşmeden rücu vs. gibi herhangi  bir olgudan bahisle ödeme yükümlülüklerini erteleyemez.
  • Ödemenin süresinde yapılmaması halinde ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın beher gün için günlük 0,001 temerrüt faizi yürütülecektir.
  • Ödemenin 15 gün içinde yapılmaması durumunda, MÜŞTERİ’ye verilen hizmetin tamamı herhangi bir bildirim yapılmadan sistem tarafından otomatik olarak kapatılacaktır.

 1. GİZLİLİK
  • Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik hususunda anlaşmaya varmışlardır.
  • Gizli bilgi ifşa eden tarafın kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü fikir, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve tarafların arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.
  • Taraflar bu gizli bilgiyi;
 1. Büyük bir gizlilik içinde korumayı
 2. İşbu bilgiyi herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi
 3. Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

 • Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına bu bilgiyi verebilecekleri gibi, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarırlar. Taraflar işçilerinin ve alt çalışanlarının işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 • Gizli bilgi Tanımına girmeyen bilgiler;
 1. Taraflardan birince gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler,
 2. Taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,
 3. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

 • Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder. Yine her bir taraf, diğerinin gizli bilgisinin değerli ticari sırları içerdiğini ve karşı tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.

 • Eğer taraflardan biri diğerinin gizli bilgisi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olursa karşı tarafı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve karşı tarafın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Mağdur olan taraf gerek kendiliğinden, gerekse karşı tarafın bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren ve masrafları ifşa edene ait olmak kaydıyla kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabileceği gibi, maruz kaldığı her türlü zarar ve ziyanın tazminini de talep edebilir. İfşa eden taraf karşı tarafın bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
 1. MÜCBİR SEBEPLER
  • Taraflardan hiçbiri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, grev, deprem, yangın, aşırı enflasyon, devalüasyon gibi mücbir ve muhik sebeplerden dolayı bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememesi ve sebebin vukuundan itibaren 10 gün içinde durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirmesi halinde hizmetin aksamasından sorumlu tutulmayacaktır.
 2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
  • Sözleşmenin süresi, akit edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 2 (iki) yıldır. Sürenin bitiminden 30 gün evvelinden taraflardan biri tarafından yazılı olarak fesih ihbarında bulunmaz ise kendiliğinden aynı şartlar dairesinde 1 yıl daha uzayacaktır.
 3. DİĞER KONULAR
  • İş bu sözleşmeden sonra alınacak donanım ve hizmetler için iş bu sözleşme baz alınacak ve ek protokol imzalanacaktır.
  • Damga vergisi masrafları TURKTAKIP tarafından ödenerek yarısı MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır.
  • TURKTAKIP Ş., muhtelif bankalar ile akdetmiş olduğu veya ileride akdedeceği kredi sözleşmelerinden ötürü oluşacak borçlarının ana para, faiz, komisyon, vergi, takip ve dava masrafı vb. tüm fer’ilerinin, teminatını teşkil etmek üzere, işbu sözleşmeden kaynaklanan asıl alacak, faiz, tazminat, cezai şart vb. her türlü nam adı altında  doğmuş ve doğacak  alacaklarını  B.K. m.183 vd. maddeleri uyarınca  temlik etmek hakkına haizdir.
 4. TEBLİGAT
  • Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerini yasal tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatın, adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirdiğini ispatlamadığı sürece bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler.
 1. İHBAR VE İHTARLAR
  • Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve ihtar yazılı olarak ve TTK’ da öngörülen usulle yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.
 2. YETKİ
  • Taraflar sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
  • 17 (onyedi) madde, 7 (yedi) sayfa ve 1 (bir) ekten oluşan bu sözleşme ...... / ...... / 2015 tarihinde taraflarca okunduktan sonra, bir suret halinde, imza altına alınmıştır.

MÜŞTERİ


< yetkili kaşe / imza >
TURKTAKIP
 
 
< yetkili kaşe / imza >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 1

Müşteri Bilgileri
Firma Ünvanı
 

Adres
 
 
Vergi Dairesi / Vergi No
 
Telefon
 

Proje Yetkilisi Bilgileri
Yetkili Kişi
 
Telefon
 
e-mail
 
2. Yetkili Kişi
 
Telefon
 
e-mail
 


Araç Plakası
Şehir
Yetkili Adı-Soyadı
Telefon 
e-mail
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15